Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Gadowski


Zakres usług

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy.

Doradzamy przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunku pracy. Pomagamy przygotować umowę o pracę, kontrakt menadżerski czy umowę o zakazie konkurencji. Sporządzamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kancelaria w ramach swojej działalności zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym, przygotowywaniem opinii i analiz prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestniczymy w negocjacjach przy sporach zbiorowych i indywidualnych.

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach na etapie postępowania sądowego.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się doradztwem inwestorom i przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie dokumenty niezbędne do powstania spółki, a następnie występujemy w ich imieniu w postępowaniu rejestrowym. Reprezentujemy wspólników, organy i członków organów spółek we wszelkich postępowaniach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Sporządzamy, negocjujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym. Kancelaria oferuje pomoc prawną w ramach stałej lub doraźnej obsługi korporacyjnej spółek handlowych i przedsiębiorców.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Naszym Klientom przedstawiamy skuteczną drogę dochodzenia roszczeń na różnych etapach. W tym celu przygotowujemy przedsądowe wezwania do zapłaty, prowadzimy negocjacje, reprezentujemy strony na etapie postępowania procesowego i egzekucyjnego.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria udziela Klientom kompleksowej pomocy prawnej przy uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z różnych tytułów prawnych.

Doradztwo obejmuje etap zgłoszenia roszczenia jak i reprezentacji w postępowaniu sądowym z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych, niesłusznego aresztowania i naruszeń dóbr osobistych.

PRAWO KARNE

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego jak i obronę dla oskarżonego na etapie postępowania sądowego.

Reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach karnych. Pomagamy wskazać właściwą drogę przy dochodzeniu roszczeń cywilnych powstałych w wyniku przestępstwa.

W ramach świadczonych usług mieści się doradztwo z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego i prawa karnego wykonawczego.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 • rozwody i separacje;
 • obowiązek alimentacyjny;
 • ustalenie kontaktów i władza rodzicielska;
 • sprawy związane z ojcostwem;
 • ubezwłasnowolnienie i opieka;
 • przysposobienie.

PRAWO SPADKOWE

Kancelaria udziela porad prawnych i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego, a w szczególności:

 • przyjęcia i odrzucenia spadku;
 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • działu spadku;
 • zachowku;
 • zapisów i poleceń;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe.

Usługi Adwokackie Warszawa

O Adwokacie Kamilu Gadowskim

Właścicielem Kancelarii jest adwokat Kamil Gadowski, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Prawa Amerykańskiego przy współpracy z Chicago Kent College of Law i aplikacji adwokackiej odbytej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W trakcie dotychczasowej praktyki zawodowej współpracował z wieloma renomowanymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi. Kunszt zawodowy doskonalił pod okiem doświadczonych członków warszawskiej palestry. Od samego początku swojej kariery zawodowej czynnie brał udział w akcjach udzielania pomocy prawnej pro bono.

Adwokat Kamil Gadowski specjalizuje się w prawie pracy i gospodarczym. Pomimo duszy cywilisty z wielką pasją oddaje się prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

Prywatnie dużo podróżuje po Europie, a także aktywnie uprawia siatkówkę.

Kamil Gadowski

Dane kontaktowe

Adres:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Gadowski
ul. Wita Stwosza 20a
02-661 Warszawa


Numer rachunku:
ING Bank Śląski 36 1050 1054 1000 0092 1006 3641

NIP: 8631620348
REGON: 147402279

Telefon: +48 605 728 924
Kamil Gadowski email